Kontakt

Lokalna Grupa Dziaania ?Warka?
Biuro
ul. Franciszkaska 4
(wejcie od podwrka),
05-660 Warka,

tel: (48) 366 19 27

lgdwarka[at]gmail.com

Zaprzyjanione LGD

Lokalna Grupa Dziaania ?Warka?

informuje o moliwoci skadania wnioskw w ramach dziaania 413 ?Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania:
? ?Odnowa i rozwj wsi?(limit dostpnych rodkw: 363 043,00 z)
? ?Mae projekty?(limit dostpnych rodkw: 256 329,46 z)
? ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw?(limit dostpnych rodkw: 200 000,00 z)

1/ Termin skadania wnioskw o przyznanie pomocy:
od 14.11.2013r. do 29.11.2013r. do godz. 13:00

2/ Miejsce i tryb skadania wnioskw:
Wnioski wraz z zacznikami w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej naley skada osobicie w biurze Lokalnej Grupy Dziaania ?Warka?, ul. Franciszkaska 4, 05-660 Warka od poniedziaku do pitku w godzinach 9.00 ? 15.00. Zoenie wniosku zostanie potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera znak sprawy nadany przez LGD, dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek. O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do siedziby LGD ?Warka?. Wnioski nadesane drog pocztow, faksem lub drog elektroniczn nie bd uwzgldniane.
UWAGA! W dniu 29.11.2013r. wnioski przyjmowane bd do godz.13:00.

3/ Formularze wnioskw o przyznanie pomocy w ramach ww. dziaa wraz z instrukcj wypeniania dostpne s w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD ?Warka? www.lgdwarka.pl oraz na stronie Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego
www.prow.mazovia.pl

4/ Kryteria wyboru operacji przez LGD ?Warka? okrelone w LSR.
Lokalne kryteria przyjte do w/w dziaa znajduj si na stronie www.lgdwarka.pl
w dziale do pobrania.

5/ Minimalne wymagania niezbdne do realizacji operacji : ?Odnowa i rozwj wsi?, ?Mae projekty? oraz ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsiwzi? to osignicie 30% max. iloci dostpnych punktw.

6/ Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw dostpny jest we wniosku o przyznanie pomocy.

Informacje udzielane s w biurze Lokalnej Grupy Dziaania ?Warka?
ul. Franciszkaska 4, 05-660 Warka, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: (48) 366 19 27


Przewodniczcy Rady

/-/ Tadeusz Orowski
 

W zwizku ze zbliajcym si terminem ogoszenia ostatniego naboru wnioskw planowanym na okres 14.11-29.11.2013r. Lokalna Grupa Dziaania ?Warka? zorganizowaa bezpatne szkolenia z pozyskiwania funduszy unijnych w ramach dziaania : ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw? oraz tzw. ?maych projektw?.

Szkolenie w zakresie dziaania ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw? odbyo si w dniach 14, 15 padziernika 2013r. w godzinach 10.00-15.00 w Sali konferencyjnej firmy Menager Project ? Robert Sekua.

Szkolenie poprowadzi p. Robert Sekua doradca rolniczy posiadajc akredytacj Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Szkolenie adresowane byo do mieszkacw, rolnikw, stowarzysze, rad soeckich z terenu gminy Warka.

Uczestnicy dziki szkoleniu dowiedzieli si o moliwociach z ktrych mog korzysta, aby wykorzysta fundusze unijne na tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw.

Podczas pierwszego dnia uczestnicy szkolenia poznali: zasady przyznawania pomocy (Kto moe zoy wniosek? Na jakie dziaania? Moliwe kwoty pomocy/dofinansowania oraz dokumenty niezbdne do zoenia wniosku). Dowiedzieli si take jakie projekty mog otrzyma rekomendacje do dofinansowania (czyli jakie projekty s zgodne z Lokaln Strategi Rozwoju LGD ?Warka?). Zapoznali si z Lokalnymi kryteriami wyboru operacji wg. ktrych dokonywana jest pniejsza ocena zoonych wnioskw przez Rad decyzyjn oraz stworzyli wstpny zarys swego projektu.
Drugiego dnia zgromadzeni poznali przykadowe wnioski, dowiedzieli si rwnie jak naley je wypenia po czym przystpili do prac warsztatowych polegajcych na opracowaniu wniosku wraz z niezbdnymi zacznikami- co nie wtpliwie pomoe im wdalszych dziaaniach.
Dziki wyczerpujcym odpowiedziom p. Roberta, na pytania uczestnikw szkolenia, powstao kilka pomysw na stworzenie bd rozwj ju istniejcego przedsibiorstwa wpywajcych na rozwj gospodarczy Gminy Warka.

Szkolenie w ramach tzw. ?maych projektw? odbyo si w dniach 17, 18 padziernika 2013r. w godzinach 10.00-15.00 w Sali OSP Warka przy ul. Farnej wWarce, ktre poprowadzi rwnie p. Robert Sekua.
Szkolenie adresowane byo do mieszkacw Gminy Warka, jednostek wyznaniowych, stowarzysze dziaajcych na terenie LGD ?Warka?.

Uczestnicy dziki szkoleniu dowiedzieli si o moliwociach pomocy/dofinansowania zktrych mog skorzysta, aby poprawi jako ycia mieszkacw gminy Warka poprzez wykorzystywanie funduszy unijnych ramach PROW na lata 2007-2013.

Podczas pierwszego dnia uczestnicy szkolenia poznali oglne zasady przyznawania pomocy (Kto moe zoy wniosek? Na jakie dziaania? Moliwe kwoty pomocy/dofinansowania oraz dokumenty niezbdne do zoenia wniosku. Jakie projekty s zgodne z Lokaln Strategi Rozwoju LGD ?Warka??) Zapoznali si z Lokalnymi Kryteriami wyboru operacji (wg. ktrych dokonywana jest pniejsza ocena zoonych wnioskw przez Rad decyzyjn) oraz stworzyli wstpny zarys swego projektu w postaci fiszki bdcej dokumentem wymaganym przez LGD ?Warka?.
Drugiego dnia zgromadzeni dowiedzieli si jak naley wypenia wnioski oprzyznanie pomocy, po czym przystpili do prac warsztatowych polegajcych na opracowaniu wniosku wraz z niezbdnymi zacznikami.
Wszkoleniu wzio udzia wielu przedstawicieli lokalnych organizacji, instytucji, ktre zadeklaroway ch zoenia wniosku do biura LGD ?Warka? .

 

W zwizku z organizacj szkolenia w ramach dziaania "mae projekty" w dn. 17 - 18.10.2013r. biuro LGD "Warka" bdzie nieczynne.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach dziaania "mae projekty" zapraszamy na szkolenie.
Wicej informacji http://www.lgdwarka.pl/news/34-nabory/337-zaproszenie-na-szkolenie-w-ramach-dziaania-qmae-projektyq.html

 
Więcej artykułów…

Uywamy plikw cookies w celu ulepszenia naszej strony internetowej. Moesz zmieni ustawienia zapisywania plikw cookies w przegldarce. Pliki cookies wykorzystywane do istotnego dziaania strony zostay ju ustawione.

Akceptuję pilki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information