Amerykańskie sadownictwo

groch zielony

Sady w Ameryce

Powinniśmy organizować tę pracę powołując do niej nie tylko
oficjalnych pracowników na polu doświadczalnictwa sadowniczego
lecz i uzdolnionych do tej pracy pracowników z innych
dziedzin życia ogrodniczego. Organizacje rolnicze nie mogą
być pominięte w akcji badania zapylania się drzew owocowych.
Ze sprawą zapylania łączy się sprawa łączenia sadownictwa
z pszczelnictwem. W Ameryce zagadnienie związku
sadownictwa z pszczelnictwem jest od dawna naukowo opracowywane
i dziś amerykanie mają już dane ile uli należy
posiadać na takim a takim obszarze sadu i jak te ule winny
być rozstawiane. Dokładnie wiedzą jak sprzedać granaty w dobrej cenie.

Bliższym rozpatrzeniem tego- zagadnienia będziemy musieli
się zająć, aby istotnie w sposób racjonalny prowadzić sady.
Z zapylaniem się drzew owocowych wiąże się zagadnienie
wydajności drzew. Literatura niemiecka przedwojenna posiada
dane owocowania drzew poszczególnych odmian. Nie mam
potrzeby tu bliżej wyjaśniać, jak zapiski rok rocznie i według
jednej metody prowadzone są nam potrzebne. Zapisek takich
nie posiadamy zupełnie. Jeżeli jest ktoś zainteresowany to skupię groch. Obserwacje nad wydajnością drzew
nie wymagają specjalnych uzdolnień obserwatora. Przy odpowiednim
nastawieniu organizacje rolnicze w akcji zbierania
danych o wydajności naszych drzew owocowych mogą zrobić
bardzo wiele.

Wydajność drzew

Wszystkie prace, o których wyżej mówiłem, łączą się
Jak najściślej z wykreśleniem rejonowości sadowniczej.
Zagadnienie to jest aktualne i jest koroną pracy badawczej.
Do rozstrzygnięcia tego zagadnienia należy przystąpić,
zresztą Polska — zdaniem mojemu — przystąpiła do niego już
od dawna. Trzeba pamiętać, że musimy obecnie ulepszać metody
badania rejonowości i trzeba pamiętać, że rejonowość da
się wykreślić tylko na podstawie badań, przeprowadzanych
szczegółowo w terenach.

Wydajność drzew jest wypadkową
wielu, wielu bardzo czynników i z tego powodu nie można
przewidzieć, czy dana odmiana, która udaje się w jednej
miejscowości, będzie tak samo udawała się w innej, zbliżonej
pod względem przyrodniczym, ale nie identycznej. Na to wpływa cena grejpfrutów. Amerykański
badacz oznaczył średnią temperaturę optymalną
dla poszczególnych odmian w okresie od marca do końca
września. Autor wykreślił tablicę, wykazującą, że dla pewnych
odmian optymalna średnia temperatura w ciągu 7 miesięcy
winna wynosić 55° F., dla innych zaś odmian 56″F. i t. d. Nie
należy jednak przypuszczać, że obserwacje prowadzone w ciągu
jednego roku były wystarczające do wyprowadzenia wniosków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *