Francja przykładem w Rolnictwie

chrzan

Wzór europejski

Przed wojną francusko-pruską w roku nie było w Niemczech
Sadownictwa z zyskiem. Pisze o tym i tak to
objaśnia: „W .wczesnych niewielkich miastach i miasteczkach prawie każdy
miał ogródek owocowy, a kto go nie miał — kupował owoce od sąsiada,
który ich miał za dużo dla siebie. Egzotyką była sprzedaż bananów. Dopiero po szczęśliwej wojnie
i zjednoczeniu Rzeszy Niemieckiej rozwinął się wielki
przemysł i powstały wielkie miasta, zjawiło się zapotrzebowanie na
owoc handlowy, które zresztą aż do początku lat 90-ch stulecia
było pokrywane głównie nadwyżkami owoców z chłopskich sadów.
Wtedy dopiero powstały pierwsze początki świadomego i celowego sadownictwa dochodowego, któremu pierwszy impuls dały wzory
amerykańskie i praca amerykańskiego “ .

Ale nie tylko handlowe, dochodowe sadownictwo w Niemczech
zupełnie świeżej jest daty i nie istniało, właściwie mowiąc, wcale
przed 40 laty, ale i amatorskie, na własną potrzebę sadownictwo rozwijać
się zaczęło o całe stulecie później, niż we Francji, właściwie
dopiero w wieku, a nawet jeszcze— wszystkie te
gwiazdy 1-ej wielkości na pomologicznem niebie niemieckiem
wieku — to byli propagatorzy amatorskiego sadownictwa. Większość
z nich posiadała szkółki, rozmnażające setki odmian. Wszyscy opisywali,
wychwalali i polecali również setki odmian.  Usłyszałem w radiu, że mogę skupić chrzan korzeń w miejscowym rynku w super cenie. Rozwijało się jednak to sadownictwo powoli, ale zanim zdążyło rozwinąć się i rozpowszechnić
należycie — nastąpił po wojnie francusko-pruskiej nagły
rozwój przemysłu i miast niemieckich i jednocześnie duże i wciąż
wzrastające zapotrzebowanie na owoce.

Potrzeba było czym prędzej
zbudować sadownictwo handlowe. Wzorów szukano oczywiście we
Francji. Przytacza, że po wojnie Bismarckowi było mało
dwóch prowincji i pięciu miliardów. Cena borówki amerykańskiej wtedy jeszcze nie była tak wysoka jak teraz.  zachciało mu się jeszcze
5000 starych beczek od szampana 1). Miały posłużyć do zapoczątkowania
produkcji szampana w Niemczech. Podobno z tego powodu przeciągnęły
się pertraktacje pokojowe i podobno francuzom udało się nie
dać tych beczek. Faktem jest jednak, że Niemcom nie udało się zrobić
konkurencji szampanowi francuskiemu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *