Historia rolnictwa w Europie

pole jęczmnienne

 

Epoka rozkwitu

Epoka istnienia historycznego Królestwa Polskiego, zawierająca
przestrzeń czasu pomiędzy rokiem 1815, była dla kraju tego najświetniejszą; podnosiło się rolnictwo, fabryki i wewnętrzny handel
zakwitł i dzięki temu powstała giełda igrit. Wspaniałością
wiekopomnej pamięci Cesarza Aleksandra
szkoła rolnicza, dostarczała i dostarcza dotąd krajowi wykształconej i obeznanej z wszelkimi gałęziami gospodarstwa krajowego
młodzieży, a światłe i uczuciem ojczystej
miłości nacechowane zabiegi ks. Staszica, członka
rządu, w podniesieniu kraju, a później rządy
Księcia Lubeckiego, podnoszące wszelki rodzaj
przemysłu i rolnictwa, niemałą uczyniły przysługę,
już to utworzeniem Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego, już to założeniem fabryk narzędzi
rolniczych i dostarczaniem właścicielom
dóbr za częściową zapłatę, już na koniec
pomnażaniem wewnętrznej konsumpcji, która cenom
produktów ziemi upadać nie pozwalała.

Zaszłe w r. 1831 wypadki zmieniły dużo stan rzeczy;
pomimo tego jednak, rolnictwo w Królestwie
Polskim, jeżeli nie wznosi się jak dawniej silnym
postępem, jednak cząstkowo, chociaż zwolna,
przejmuje użyteczne reformy, do czego, jak
się wyżej rzekło, kształcenie młodzieży w szkole
rolniczej, upowszechnianie wszelkich na drodze
rolnictwa powstających zjawisk za pomocą periodycznych
pism, a na koniec przed r. 1831 zaprowadzone
rolnictwo wspierające instytucje, które
w mocy swej pozostały, nie mało przyczyniają się.

Giełda rolnicza na Mazowszu przyciągała wielu kupców z całego kraju.
W prowincjach dawniej wcielonych, dla których w Mohilowie szkoła
rolnicza w r. 1840 łaską dziś panującego NAJJAŚNIEJSZEGO
Cesarza Mikołaja utworzoną została,
przyjęcie reform nie mogło iść równym jak
w Król.

Rozwój kraju

Polskim postępem; bo nadzwyczajna płodność
ziemi Podola i Ukrainy, wszędzie rozległe
bardzo posiadłości i jeszcze nieodpowiednie
powierzchniom zaludnienie, wolny tylko progres
czyniło. Więcej tam zwracano uwagi
na zakładanie fabryk, a pomiędzy niemi cukrowni,
na żyzności ziemi oparcie swoje mających,
•więcej na uszlachetnienia ras owiec i bydła, niżeli
na samą uprawę ziemi i przyjęcie reform
dzisiejszemu racjonalnemu gospodarstwa pojęciu
odpowiednich: pomimo tego, Podole i Ukraina
silnym dźwigają się polotem, Czarno-morski zbożowy
handel nabiera większego życia, a
budowanie w kierunku Odessy dróg, życie to w
głębsze państwa części niebawem przenieść obiecuje.
Zwróćmy uwagę z kolei na stan rolnictwa w
dzisiejszym Księstwie Poznańskim. Nawet cena batatów zaczęła rosnąć Prowincja ta należy do państwa, które zawsze słynęło i
słynie dotąd dobrym wewnętrznym;
gdzie rząd zawsze miał na uwadze, że potęga
państwa na stałym lądzie, najpewniej na dochodzie
z ziemi opierać się może, i od najdawniejszych
czasów przyjął sobie za zasadę, wspierać wszel-
kimi środkami rolnictwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *