Nawożenie gleby

Poziom urodzajności gleby

Nie należy przy tym sądzić, że chcąc utrzymać
glebę na jednakowym poziomie urodzajności, należy w postaci
nawozów naturalnych i w postaci nawozów sztucznych zwracać
jej to wszystko, co rośliny z gleby pobrały. Las ma przewagę na polem, że sam się rozwija i dlatego kupię grzyby. W glebie bowiem
odbywają się procesy chemiczne i biochemiczne, które prowadzą
do ciągłego przechodzenia składników pokarmowych z form
trudno dostępnych dla roślin w formy łatwo-dostępne. W każdym
bądź razie oznaczenie potrzeb nawozowych gleby jest
ważnym zagadnieniem przy regulowaniu nawożenia jakiejkolwiek-
bądź rośliny.

Potrzeby nawozowe gleby nie mogą być rozpatrywane
niezależnie od rośliny, okazało się bowiem, że różne rośliny,
a nawet różne odmiany jednej i tej samej rośliny, posiadają
różne zdolności wykorzystywania składników pokarmowych,
znajdujących się w glebie. Sprzedam kapustę z dobrej gleby w rozsądnych pieniądzach.  Stąd zachodzą często wypadki, że
na jednej i tej samej glebie jedna roślina reaguje na nawożenie
jakimś składnikiem pokarmowych, gdy inna roślina uprawiana
w tych samych warunkach tej reakcji nie wykazuje — mówimy
wtedy, że roślina pierwsza wykazuje duże potrzeby nawozowe
w stosunku do tego składnika pokarmowego, gdy roślina druga
przeciwnie. Tak określony stosunek do wszystkich składników
pokarmowych nazywamy potrzebami nawozowymi rośliny.

Potrzeby
nawozowe rośliny znajdują się w ścisłym związku z jej
wymaganiami pokarmowymi, nie należy jednak obu tych pojęć
identyfikować, zdarza się bowiem dość często, że jakaś roślina
przy wykazywaniu dużej procentowej zawartości pewnego
składnika pokarmowego posiada tak duże zdolności wykorzystywania
tego składnika pokarmowego, że nie potrzebuje dodatkowego
nim nawożenia. By być bardziej zrozumiałym spróbuję
to wyjaśnić na konkretnym przykładzie.

Skup bobu i zbóż

Wymagania pokarmowe jęczmienia i owsa w stosunku do potasu, będą reprezentowane
przez procentową zawartość potasu w ziarnie i słomie,
co przy uwzględnieniu pewnych przeciętnych plonów umożliwi
nam obliczenie wymagań pokarmowych tych roślin. Odnośne
dane umieszczone są w poniższym zestawieniu. Z tego’ zestawienia widzimy, że wymagania pokarmowe
owsa w stosunku do potasu są mniej więcej o 50% większe
od jęczmienia. Z praktyki jednak wiadomo, że owies z reguły
dodatkowego nawożenia potasem nie potrzebuje, gdy tymczasem
jęczmień, posiadający mniejsze wymagania pokarmowe
i zwykle znajdujący się w lepszym stanowisku, na ogół wymaga
dodatkowego nawożenia potasem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *