Produkcja Jabłek

produkcja jabłek

Skutki wyjątkowo surowej zimy są jaskrawym przykładem
wpływu mrozu.

Zginęło wówczas, zwłaszcza na wschód
i północ od Warszawy, od razu wiele milionów drzewek owocowych,
a uszkodzone zostały prawie wszystkie drzewa odmian delikatnych.
Kto obserwował te drzewa — mógł zauważyć mniejsze,
lub większe rany, szczególnie u podstawy pni, lub w rozwidleniach.
Rany te z biegiem czasu powiększały się, konary—zwykle
poczynając od południa i zachodu — zasychały. W ciągu następnych
lat uszkodzone drzewa delikatniejszych odmian ginęły
szybko, odporniejszych trzymały się dłużej, w każdym jednak
razie — corocznie w Polsce usuwano wiele tysięcy drzew owocowych.
Proces stopniowego zamierania drzew, uszkodzonych tej
pamiętnej zimy, nie jest zakończony. Jeszcze i teraz giną drzewa,
które wówczas częściowo przemarzły.

Podobnie jak w Polsce, bardzo silnie ucierpiały sady w innych
krajach.

Obserwowano to wtórne działanie mrozu zarówno
w Europie (Szwecja, , jak i w Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie. Wszędzie skutki mrozu ujawniają się w całej
pełni dopiero w następnych latach. Jako przykład przytaczam
znajdujący się pod Moskwą Sad Pomologiczny imienia Lenina —
ponieważ w nim przedstawiono mi statystykę zdrowotności
drzew.

Sad ten składa się z około 3500 drzew przeważnie odmian jabłek
s t o s u n k owo o d p o r n y c h , mniej więcej 55 letnich. Po zimie
zginęło w nim od razu tylko 8% drzew, chociaż około
według relacji kierownika sadu, zostało w różnym stopniu
uszkodzonych.
Wśród pozostałych drzew, bardzo dużo jest takich, których
pnie okryte są ranami od góry do dołu, a wygląd ich wskazuje,
że większość z nich jeszcze zginie.
Straty, spowodowane mrozem w były wszędzie
bardzo duże, była to zima wyjątkowo surowa.
Rozważając jej skutki w sadach należy zwrócić uwagę na
dwie sprawy :

1. Jakkolwiek w warszawskich materiałach meteorologicznych,
istniejących przeszło 100 lat, nie spotykamy się z tak
mroźną zimą, jednak widać z tych materiałów, że
surowe zimy zdarzają się w Polsce mniej więcej co 11 lat.
Zima związana jest z maximum natężenia plam na
słońcu, które powtarzają się co lat około 11.
Mrozy wyrządziły wówczas ogromne szkody w sadach
Kanady i północno-wschodnich Stan.w Ameryki Północnej.
2. Nie tylko zimy wyjątkowo surowe wyrządzają poważne
szkody w sadach. W Polsce wiele strat w sadach spowodowały
mrozy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *