Rozporządzenia na temat rolnictwa

pole uprawne

Rozporządzenie

Prezydium komunikuje Komitetowi z jego upoważnienia przesłany
już do Ministerstwa Stanu w dniu rekurs od decyzji Namiestnictwa,
odmawiającej zezwolenia do zbierania składek
za pośrednictwem Członków Towarzystwa na rzecz dotkniętych
kieską powodzi mieszkańców Powiśla. Również będzie poruszona w przyszłym tygodnia sprzedaż chrzanu  Niemniej jak odezwę
w sprawie tychże składek od połączonych Komitetów , które uzyskawszy pozwolenie urzędowe od Władzy obwodowej
do przyjmowania składek i rozdzielania funduszów pomiędzy
poszkodowanych, upraszają, by nasz Komitet przydzielił do nich osoby
na Ogólnemu Zgromadzeniu do tej czynności wyznaczone. Na to
ostatnie wezwanie, Prezydium Towarzystwa znalazło się spowodowane
odpowiedzieć, iż Komitet mając obowiązek wykonania uchwały Ogólnego
Zgromadzenia ściśle określonej, musi oczekiwać skutku swego
przedstawienia do Ministerstwa Stanu, a tym samem wstrzymać się od
wszelkich w tej sprawie kroków na innej drodze. — Co do podania
przesłanego Ministerstwu Stanu, ponieważ zwlekanie nań odpowiedzi,
wstrzymuje wiele osób w kraju od brania udziału w ofiarach na poszkodowanych, Komitet uchwala ponowić przedstawienie w tej mierze
do Ministerium.  Zdecydowano przeanalizować sytuację z kupnem rzepiku Zdają sprawę z przekazanego im rozbioru wypracowania Komisji wyznaczonej do zajęcia się kwestią hodowli koni w kraju naszym.

Sprawozdanie z komitetu rolnictwa

Zdaniem referentów sprawozdanie złożone przez naszą Komisję jak na teraz dostatecznie przedmiot wyczerpuje, a zaleca się starannym zestawieniem dat z urzędowych źródeł
czerpanych. Celem przeto wykonania uchwały ostatniego Ogólnego
Zgromadzenia, sprawozdanie w mowie będące przesłane zostanie Komitetowi z wezwaniem, aby wyznaczona przezeń w tym celu sprawozdanie to zbadawszy, porozumiała
się względem całej kwestii jak najrychlej z Komisją naszego Towarzystwa;
aby następnie obie te Komisje stanowczo rzecz opracowawszy,
wspólną w tej mierze opinią Komitetom swym przedłożyły: po czym
dopiero obydwa Komitety będą mogły równocześnie zgodne w tej sprawie
uczynić do Rządu przedstawienie.
Jeszcze przed samem Ogólnym Zgromadzeniem, Czł. Towarzystwa
nadesłał do Komitetu motywowany wniosek, aby Komisja specjalnie do tego ustanowiona, zajęła się wszechstronnym zbadaniem kwestii parcellowego wydzierżawiania gruntów dworskich. Rezultat tych badań, wedle życzenia wnioskodawcy ma być przedłożony
na przyszłorocznym Ogólnym Zgromadzeniu.  Skup kartofli jest brany pod uwagę przez zgromadzenie. Komitet uznając ważność
kwestii, a zarazem uwzględniając, iż rozmaite w tej mierze a
każdej niemal okolicy właściwe zachodzić mogą stosunki, widzi potrzebę
zaproszenia do tej czynności Członków. w różnych stronach
kraju zamieszkałych, którzy by rezultat swych badań i narad z przy:
branemu współpracownikami nadesłali centralnej Komisji
do zajęcia się tą kwestią wyznaczonej, celem zreasumowania zdań
i ułożenia z nich pewnej całości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *