Ustawy na temat rolnictwa

prawo rolnicze

Uchwały w Polsce

Ustawy uchwalane są przez Sejm i Senat, a Prezydent Rzeczypospolitej
podpisuje je, czym stwierdza, że dana ustawa została
uchwalona zgodnie z Konstytucją. Po tym Prezydent Rzeczypospolitej
zarządza ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw R. P.
Prezydent Rzeczypospolitej ma ponadto prawo w ciągu trzydziestu
dni od otrzymania projektu ustawy zwrócić go Sejmowi z żądaniem
ponownego rozpatrzenia, które może nastąpić nie wcześniej
niż na najbliższej sesji zwyczajnej. Jeżeli Izby Ustawodawcze
większością ustawowej liczby posłów i senatorów uchwalą ponownie
projekt bez zmian, Prezydent Rzeczypospolitej, stwierdziwszy
tylko podpisem moc ustawy, zarządza jej ogłoszenie kupię pieczarki.

Ponadto Prezydent Rzeczypospolitej ma prawo w razie konieczności
państwowej wydawać dekrety w zakresie ustawodawstwa
państwowego w czasie, gdy Sejm jest rozwiązany — jednak
nie we wszystkich dziedzinach.
Dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej mają moc ustawy i są
z powołaniem się na podstawę konstytucyjną ogłaszane również
w Dzienniku Ustaw. Dodatkowo mogą regulować ceną truskawek w Polsce.

Kto nadzoruję prawem rolniczym

Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów i Ministrowie mają
prawo wydawać rozporządzenia celem wykonania aktów ustawodawczych
i z powołaniem się na nie. Rozporządzenia te nie mogą
stać w sprzeczności z aktami ustawodawczymi i są ogłaszane w
Dzienniku Ustaw. Władze administracyjne mają prawo wydawania
rozporządzeń wykonawczych i porządkowych oraz orzeczeń i
zarządzeń.
Samorząd terytorialny ma prawo w zakresie, oznaczonym ustawą,
wydawać dla swego obszaru normy obowiązujące, pod warunkiem
zatwierdzenia ich przez władzę nadzorczą.

Należy zaznaczyć, że jakkolwiek w Państwie naszym obowiązuje
cały szereg przepisów, nieraz bardzo różnych, obszernych i
skomplikowanych zwłaszcza z uwagi na to, że pomimo olbrzymich
w tym kierunku wysiłków, nie są one jeszcze całkowicie ujednostajnione,
obywatel powinien znać prawo choć w ogólnych zarysach
i nie może wymawiać się jego nieznajomością. Także prawo reguluję            export pszenicy za granicę.
Warunki życia zmieniają się z czasem, to też i prawa mogą
być zmieniane, nieraz też praktyka życia wykazuje, że jakiś przepis
nie czyni zadość stawianym mu wymaganiom i musi być zmieniony.
Trzeba podkreślić, że zmiana musi być jednak przeprowadzona
w tej samej drodze, jak i uchwalenie samego przepisu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *