Warunki transakcji zbóż

Kupujący ma prawo, jeżeli sprzedający nie do
starczył lub nie załadował towaru w terminie
umownym, postawić go w zwłoce, listownie w ciągu
3-ch dni, o ile zamieszkuje w miejscu gdzie
znajduje się giełda, na której zawarto transakcje
lub telegraficznie w ciągu 5 dni, o ile zamieszkuje
poza nim. Skup gorczycy pokazuje jak można skutecznie dokonywać transakcji,

Sprzedającemu przysługuje takie same prawo
jeżeli kupujący nie zadysponował towarem (48
godzin), nie odebrał towaru lub nie zapłacił należności.
Umowa przedłuża się na takiż okres jak było
w umowie, o ile sprzedający lub kupujący w terminie
3, względnie 5 dni nie zawiadomili o postawieniu
w zwłoce.
Umowa uważa się za rozwiązaną bez żadnych
wzajemnych pretensji, o ile w ciągu 3-ch dni od
upływu nowego terminu żadna ze stron nie domagała
się jej wykonania.
Skutki postawienia w zwłoce są następujące:

Sprzedam jęczmień

Dla sprzedającego jęczmień , jeżeli nie wypełni
w terminie zobowiązań przewidzianych umową,
kupujący ma prawo, wypełniwszy to co powyżej
wskazane, według, punktu I:
a) wycofać się z umowy bez pretensji do odszkodowania,
b) odkupić się na giełdzie w drodze licytacji w
ciągu najbliższych 3 dni giełdowych i żądać
odszkodowania .w wysokości różnicy pomiędzy
ceną odkupu i ceną kupna wraz z kosztami,
związanymi z odkupem,
c) zrzec się towaru i żądać różnicy, jaka zachodzić
będzie pomiędzy przeciętną ceną, notowaną
w najbliższym zebraniu giełdowym po upływie
terminu zwłoki i ceną kupna“.

Kupię kukurydze

Dla kupującego kukurydzy : jeżeli kupujący zwleka
z odbiorem towaru, lub z zapłatą ma prawo postawić
go w zwłoce, tak jak to wyżej opisano,
zgodnie:
a) wycofać się z umowy bez pretensji do odszkodowania,
b) zrzec się dostaw i żądać odszkodowania w wysokości
różnicy pomiędzy przeciętną ceną, notowaną
na najbliższym zebraniu giełdowym
po upływie terminu zwłoki, a ceną kupna,
c) sprzedać towar z licytacji jak najkorzystniej
w ciągu 3 dni giełdowych na rachunek i koszt
kupującego,
d) po upływie terminu postawienia w zwłoce
względnie do następnego dnia po upływie terminu
licytacji zamagazynować towar w odpowiednim
miejscu na rachunek i koszt kupującego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *